Atletika: Po prázdninách jsme opět začali

Zveřejněno 08.11.2019 8:28:00 | Martina Němcová
V atletické školičce se věnujeme dětem od 5 do 7 let.

Ve školičcee se děti věnují všestranné sportovní přípravě s postupným směřováním k atletice. Náplní je příprava na pohybovou činnost, osvojování základů atletických disciplín (hod, skok, běh). Tréninky jsou vedeny hravou a zábavnou formou, tak aby děti měly radost z pohybu a zdravě rostly.