Základní informace

Hlavním posláním našeho klubu je sportovní výchova mládeže od 5 let. SK Junior Teplice byl založen v roce 1991.

V současnosti u nás působí více než 450 dětí, z toho 350 z nich má trvalé bydliště v Teplicích (stav k 1.2.2022). Děti jsou u nás vedeny kvalifikovanými a zkušenými trenéry v duchu stanovené klubové filozofie. Děti trénují 2 - 3x v týdnu podle příslušné věkové kategorie a dále se účastní víkendových turnajů či utkání.