Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí vždy čtvrtletně. Příslušnou částku posílejte na účet u KB 34637501/0100 do konce prvního měsíce čtvrtletí (t.j. leden, duben, červenec, říjen). Ve výjimečných případech lze hradit příspěvky měsíčně - vždy do 15. dne každého měsíce 1/3 čtvrtletní platby. U všech plateb musí být VS = rodné číslo dítěte. Platí i u vkladu v hotovosti nebo plateb poštovní poukázkou. Pokud je příjmení dítěte jiné než název účtu, ze kterého je platba poukazována, uveďte i příjmení dítěte ve zprávě pro příjemce (poznámce). Ve zprávě pro příjemce (poznámce) dále uveďte, o jaký oddíl se jedná. (fotbal, atletika, atd.) 

Výše členských příspěvků:

Fotbal:

Ročník 2014 a mladší činí 900,- Kč.

Ročník 2013 a starší činí 1200,- Kč.

Atletika:

Žáci a přípravka 900,- Kč.

Školička 450,- Kč.

Gymnastika:

Každý bez rozdílu věku 450,- Kč.

Plavání:

Každý bez rozdílu věku 900,- Kč.

Pohybové hry:

Každý bez rozdílu věku 450,- Kč.


QR kód na částku 1200,- Kč      QR Kód na částku 900,- Kč      QR Kód na částku 450,- Kč