Koronavirus - oznámení

Zveřejněno 06.03.2020 15:20:00 | redakce
Vážení rodiče, děti a všichni ostatní naši příznivci a spolupracovníci, v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru způsobujícím nemoc COVID-19 v ČR a v Ústeckém kraji a v souvislosti s jeho možným dalším šíření rozhodlo vedení SK Junior Teplice z.s. (dále také jen klub) přistoupit k následujícím preventivním opatřením.

1. S účinností od pondělí 9.3.2020 do odvolání preventivně pozastavujeme činnost všech oddílů a týmů klubu po dobu rizikového období po návratu z jarních prázdnin. Situaci vyhodnotíme opět za týden v pátek 13.3.2020 a o případném pokračování pozastavení činnosti, či naopak o úplném nebo částečném obnovení činnosti Vás budeme informovat, a to včetně víkendového programu 14.3. a 15.3.

2. Vyzýváme rodiče všech dětí z klubu, aby, pokud oni, jejich děti či jejich rodinní příslušníci, pobývali v zahraničí v některé z rizikových oblastí, jež jsou uvedeny níže na seznamu, aby nás o této skutečnosti neprodleně informovali, a to prostřednictvím e-mailu na info@juniorteplice.cz nebo telefonicky na tel. číslo +420 702 142 960. V případě, že se někdo vrátil nebo v budoucnu vrátí z některé z rizikových oblastí s výskytem nákazy, pak ho žádáme, aby se on, jeho rodinní příslušníci a případně další lidé, u kterých by mohlo dojít potenciálně k nákaze, nezúčastňovali bez výslovného předchozího souhlasu klubu tréninků, zápasů ani žádných jiných aktivit klubu, pokud budou klubem organizovány, a to po dobu alespoň 14 dnů od příjezdu z oblasti nákazy.

Pro Vaši informaci a pro Váš větší klid uvádíme, že z trenérského a realizačního týmu ani z vedení SK Junior Teplice nikdo rizikové oblasti v minulých týdnech nenavštívil a není si ani vědom žádného rizikového faktoru v souvislosti s možností nakažení se koronavirem.

Hlavním cílem těchto preventivních opatření je ochrana zdraví dětí, rodičů, trenérů, spolupracovníků a příznivců SK Junior Teplice, která je pro nás absolutní prioritou.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na viděnou, jakmile to situace umožní.

V Teplicích dne 6.3.2020

Za vedení SK Junior Teplice z.s.

Lukáš Procházka,

sekretář klubu

Seznam rizikových oblastí:

Asie: Čína, Jižní Korea, Japonsko a ostatní státy Východní a Jihovýchodní Asie, Írán a Blízký východ

Evropa: Itálie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Skandinávie, Velká Británie, Francie, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Ukrajina

Další: Austrálie, USA, Kanada