Plavání: Odraz ode dna

Zveřejněno 05.05.2020 22:07:00 | redakce
Na posledních trénincích jsme pilovali odrazy. Samozřejmě nejen odraz, ale celou řadu dalších plaveckých dovedností.

Při nácviku splývání jsem si povšiml, že někteří jedinci se odráží špatně od stěny bazénu. A protože odraz je stále stejný jen v jiném směru, spojili jsme skoky do vody s odrazem ode dna. :) Pevně doufám, že se ještě letos do bazénu podíváme a opět si párkrát skočíme.