Plavání: Skoky do vody

Zveřejněno 28.09.2020 12:34:00 | Redakce
Trénink jsme začali svižným rozplaváním a hned jsme se přesunuli na stupínek na konec bazénu.

Ve dvojicích jsme skákali do vody. Nejdříve byl skok do neznámé vody, poté čertova obrátka a pár dalších skoků. Nakonec jsme skákali do kruhu a ten, kdo udělal nejmenší šplouch, zvítězil.