Atletika: Gymnastika nám taky jde

Zveřejněno 18.12.2023 10:48:00 | Mgr. Jaroslav Sádovský
V poslední době byla do tréninků ve velké míře zařazována gymnastika, v čemž budeme pokračovat i v novém roce.

rvní půlka tréninku byla zaměřena na kondiční přípravu, kdy herní formou děti rozvíjely své pohybové schopnosti a ani o tom nevěděly. Druhá půlka tréninku patřila právě gymnastickým dovednostem. Děti se učily průpravu pro přemet, dále skok na trampolíně a průpravu na salto a nesměly chybět ani kruhy. Gymnastická cvičení doplňují cviky na rozvoj odrazové síly. Na posledním letošní tréninku jsme se již tradičně ocitli v jungli a děti se schovávaly před různými zvířaty ani nevěděli o tom, jak moc rozvíjí svojí orientaci a kondici.

Všem přeji klidné prožití svátků a mnoho úspěchů v novém roce.