Gymnastika pro nejmenší

Zveřejněno 27.04.2017 | redakce
Co je gymnastika pro nejmenší?

Gymnastika pro nejmenší je trošku jiná, než známe z televize, proto si dnes uděláme menší osvětu. Na hodinách gymnastiky, které vedou právě tak kvalifikovaní trenéři jako na jiných sportech, musíme začít úplně od začátku, tedy se všesportovní průpravou. Chytat a házet míč, dobře běhat a vůbec se dobře socializovat ve skupině dětí. A následně je třeba zařadit právě více gymnastických prvků. Ty se v první řadě týkají hlavně koordinačních a flexibilních schopností. Základem pro každé dítě je kloubní flexibilita a práce s vlastním tělem. Naši trenéři jsou rovněž schopni dobře pracovat s tím, jak u dětí odbourat strach. Všechny cvičení jsou dělány na žíněnkách, aby dítě samo poznalo, že se nemůže nic stát. V tréninku je základem kvalitní kotoul a stojka, až následně se přechází do větších a složitějších cvičení, které dětskou flexibilitu a s tím spojenou sílu pomáhají rozvíjet. Časem se ve větší míře bude používat kladina, hrazda, kruhy a jiné pomůcky, jež znáte ze školních let, neboť Vás jistě provázeli při hodinách tělocviku.

Věříme, že dětem, ať chlapcům či holčičkám, se bude na hodinách jistě moc líbit.