Plavání: Leháro a pohoda

Zveřejněno 18.04.2018 8:21:00 | redakce
Odstartovali jsme házením do terče na tzv. "volné vodě".

Po tomto náročném kousku jsme se přesunuli na mělčinu. Plavali jsme co nejpomaleji s destičkou. Úkolem bylo podložit se jakkoliv destičkou a co nejpomaleji plavat na druhou druhou stranu bazénu a zpět. Nejdříve v poloze na zádech pouze za pomoci dolních končetin, stejně tak v poloze na břiše, poté pouze za pomoci horních končetin opět v obou výše zmíněných polohách. Na závěr jsme si ještě zaplavali pod vodou.