Atletika: Pestrý trénink

Zveřejněno 11.02.2019 12:51:00 | Anna Kollárová
V pátek probíhal standardní trénink se hrou na začátku.

Jednalo se o vybíjenou s během a posilovacími cviky. Poté následovala rozcvička a atletická abeceda. Následně jsme si vyzkoušeli vysoký, polovysoký a nízký start.

Dále jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina si zkoušela šplh na tyči, čímž posilovala ruce. Druhá skupina prováděla kruhový trénink se zaměřením na posilování nohou. 

Po určitém čase se skupiny prohodili. Na závěr přišlo protažení a oblíbená vybíjená na kapitány.